Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Protokoll

När kommunens protokoll är justerade blir dom allmänna handlingar och oftast offentliga till sin helhet. Vissa protokoll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och delas inte på hemsidan av den anledningen. Begäran om att ta del av protokoll och/ eller handling skickas till kommun@pajala.se för handläggning och utlämnande.

Kommunfullmäktige

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Kommunstyrelsen

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Allmänna utskottet

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Barn och utbildningsutskottet

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Minoritetsutskottet

Protokoll 2020

Personalutskottet

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Stöd och omsorgsutskottet

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Individnämnden

Protokoll 2020

Valnämnden

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Revisorerna

Protokoll 2020

Protokoll 2019

  • 2019-03-12
    Skapad: 2020-03-30 Filtyp: pdf (0,12 Mb)
  • 2019-09-05
    Skapad: 2020-03-30 Filtyp: pdf (0,13 Mb)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (januari 2012-augusti 2017)

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012