Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Ledning, styrning och politik

Pajala kommun är en av 290 kommuner i Sverige och är en politiskt styrd organisation och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns på orten.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna, även kallade förtroendevalda.
De politiska organen (fullmäktige, styrelsen, nämnder och utskott) beslutar kortfattat om vad som ska göras, målen med kommunens verksamhet. Förvaltningens uppdrag är att se till så målen blir verklighet, det vill säga, verkställer politikernas beslut.

Förvaltningen har rätt att besluta i vissa ärenden, till exempel när saken gäller myndighetsutövning eller ett ärende som kommunstyrelsen eller individnämnden överlämnat/delegerat till en tjänsteperson att besluta om för att göra beslutsprocessen lättare, snabbare och därmed effektivare för medborgare och verksamhet. Politiken och förvaltningen jobbar kort sammanfattat för samma sak, mot samma mål och har lite olika uppgifter i förhållande till dessa.

Pajala kommun har en förvaltning och en förvaltningschef, kommunchefen, som har det yttersta ansvaret. Hens uppdrag är preciserat i en instruktion för kommunchefen som antagits politiskt. Både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan förändras av de politiskt beslutande organen och gällande organisationen är det kommunchefen.

Nedan, under dokument, finns en kortfattad beskrivning över kommunens demokrati, ledning och styrning samt övergripande information om Pajala kommuns organisation, från fullmäktige ner till utskott i förhållande till den nuvarande förvaltningsorganisationen. 

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post