Installation av eldstad och rökkanal

Före installation av eldstad och rökkanal måste en skriftlig anmälan lämnas till Bygg- och miljönämnden. Du får inte påbörja installationen innan du har erhållit ett skriftligt startbesked. Tag kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanal samt eldstad. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk.

När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen. Du är själv ansvarig för att lagar och regler följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar.

Tillsammans med blanketten vill vi att du lämnar in:

  • Fasadritning där skorstenen finns redovisad
  • Planritning där du markerar var i huset du tänkt placera eldstaden.
  • Förslag till kontrollplan.

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas skorstensfejarmästaren. Kopia av intyget och signerad kontrollplan ska lämnas till Bygg- och miljönämnden. Installationen får ej tas i bruk innan du erhållit ett skriftligt slutbesked.

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.