Blåbär i kupade händer

Lediga jobb

Filtrera annonser

Yrke

Anställningstyp

Anställningsform

Flygplatstjänsteman/AFIS personal till Pajala Airport

Pajala kommun - Stabsfunktionen - Pajala
Vi söker en serviceinriktad och engagerad medarbetare till Pajala flygplats. Arbetet är till stor del en administrativ tjänst där fokuset är å ena sidan arbeta som ansiktet utåt på flygplatsen samtidigt som att vara med i arbetet med flygplats inre liv och löpande verka som ett nav på flygplatsen. I tjänsten ingår: - vara ansiktet utåt på flygplatsen, telefon, reception och incheckning. · Hantera inkommande ärenden och fördelningen av dessa samt dokumentera och följa upp flygplatsens arbete i en uppgiftslista. På uppdrag av verksamhetsansvarig deltaga vid planering, på lång sikt som stödfunktion. Förbereda möten samt kallelser till möten och föra protokoll. Flygplatsledningens handläggare och verksamhetsledningsadministratör samt utbildningssamordnare. Marknadsföring, social media, Intern kommunikation och samverkan inom Pajala Kommun samt bolagen. Vid expeditionskollegans frånvaro kommer du stödja denne, varvid kunskap inom fakturering, inköp och avtalsskrivning är meriterande. I den här rollen på flygplatsen är du direktunderställd verksamhetsansvarig (VA) och rapporterar arbetet löpande till VA och verkar som dennes högra hand. Tjänsteresor kan förekomma både in och utrikes. Arbetstiden är förlagd med skiftgång, morgon och kvällsskift. Flygplatsen är certifierad leverantör av flygtrafikledningstjänst och bedriver ATS i egen regi varvid denne tjänst kombineras med tjänst i flygledartornet som Aerodrome Flight Information Service (AFIS). En AFIS-tjänsteman utför flyginformationsinformationstjänst för flygtrafiken vid en flygplats och har sin arbetsplats i flygplatsens kontrolltorn. Pajala ATS bedriver flyginformations och alarmeringstjänst med målen att: · lämna upplysningar av betydelse (trafikinformation, väder, förhållanden på landningsbanan etc.) för luftfartens säkerhet och effektivitet · underrätta berörda organisationer när ett luftfartyg behöver flygräddningstjänst och i behövlig omfattning bistå dessa organisationer. Tjänsten kommer att utvecklas över tid och även ge utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Arbetsuppgifter på flygplatsen regleras av EASA regelverk samt säkerhet och miljölagstiftning

Ansök senast 11 december (om 5 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök

Pajala kommun söker näringslivsutvecklare

Pajala kommun - Stabsfunktionen - Pajala
Vill du vara med på resan att stärka och vidareutveckla näringslivet i Pajala kommun. Är du dessutom en konsultativ, strategisk och målmedveten person som trivs i ett föränderligt arbetsklimat? Då kan du vara den vi nu söker som vår nya näringslivsutvecklare. Avdelningens leds av utvecklingschef där bland annat uppdraget är att skapa tillväxt genom att arbeta för ett växande och välmående näringsliv, ökad befolkning, fler bostäder, attraktion. Ansvarsområdena inkluderar även näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, infrastruktur, arbetsmarknad, integration, inflyttning, samhällsplanering samt utvecklingsprojekt. Du arbetar aktivt med att stödja företag i kommunen, både befintliga och sådana som står inför uppstart, gällande deras förutsättningar att verka och utvecklas. Detta innebär bland annat att du: • Håller en öppen och aktiv dialog med näringslivet och företagare. • Planerar, samordna och genomföra seminarier, nätverksträffar, utbildningar utifrån företagens behov. • Initierar och/eller samverkar i utvecklingsprojekt. • Lotsar företagen gällande tillstånd och företagsstöd. • Arbetar aktivt med att förmedla information till näringslivet. • Arbetar utifrån den av politiskt beslutade strategiska planen. • Samordnar kontakter och nätverk både externt och internt. • I tjänsten ingår också hantering av företagsstöd och samverkan med regionala organisationer. • Verkar för att upprätthålla ett brett kontaktnät och goda relationer tillsammans näringslivet, i den kommunala verksamheten, samt tillsammans externa aktörer, i syfte att uppnå verksamhetens mål.

Ansök senast 18 december (om 12 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök