Översiktsbild på skogsväg. Snö ligger på marken.

Snöröjning och halkbekämpning

Teknik och service på Pajala kommun ansvarar för snöröjning på de kommunala vägarna.

Vem ansvarar för vad?

De kommunala vägarna, som kommunen ansvarar för, finns inom kommunens tätbebyggda områden. Trafikverket ansvarar för underhåll och snöröjning av väg 99, vägarna mot Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och många fler landsvägar. Läs mer om hur trafikverket snöröjer på Trafikverkets hemsida.

Snöröjning

Kommunen har upphandlat entreprenörer som fått i uppdrag att ploga de kommunala vägarna. Vid snöfall påbörjas snöröjningen då snömängden uppgår till 5 cm. Plogning utförs efter en prioritetslista.

Halkbekämpning

Sandning utförs vid halka och ibland även i förebyggande syfte. För självhjälp finns det möjlighet att hämta sand i något av de kärl eller sandhus som finns utplacerade i flera byar. 

Felanmälan

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar är du välkommen att kontakta Tekniska kontoret.