Översiktsbild på skogsväg. Snö ligger på marken.

Snöröjning och halkbekämpning

Teknik och service på Pajala kommun ansvarar för snöröjning på de kommunala vägarna.

Vem ansvarar för vad?

De kommunala vägarna, som kommunen ansvarar för, finns inom kommunens tätbebyggda områden. Trafikverket ansvarar för underhåll och snöröjning av väg 99, vägarna mot Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och många fler landsvägar. Läs mer om hur trafikverket snöröjer på Trafikverkets hemsida.

En stor del av vägnätet inom Pajala kommun utgörs av enskilda vägar och de ansvarar organisationer, exempelvis vägföreningar, och i enstaka fall markägare för. Använd den nationella vägdatabasen för att se vem som är väghållare av respektive väg i kommunen, se länk längre ned på sidan. 

Snöröjning

Kommunen har upphandlat entreprenörer som fått i uppdrag att ploga de kommunala vägarna. Vid snöfall påbörjas snöröjningen då snömängden uppgår till 5 cm. Plogning utförs efter en prioriterad ordning av vägnätet. De vägar som plogas först är Kirunavägen och Tornedalsvägen, därefter övriga vägar och parkeringar.

Vid snöröjning prioriteras gång och cykelvägar i första hand, för att medborgare ska kunna ta sig till och från arbete och skola. För mer information om snöröjning se fliken Frågor och svar.

Halkbekämpning

Sandning utförs vid halka och ibland även i förebyggande syfte. För självhjälp finns det möjlighet att hämta sand i något av de kärl eller sandhus som finns utplacerade i flera byar. För mer information om halkbekämpning se fliken Frågor och svar.

Felanmälan

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar, anmäler du det snabbt och enkelt via webbtjänst Felanmälan. Länk till felanmälan finner du längre ner på sidan.