Kontaktperson/familj

En kontaktperson är en person som ställer sig till förfogande som medmänniska till en annan person som har behov av att komma i kontakt med andra människor. Kontaktpersonen kan fungera som ett stöd för att bli mer delaktig och självständig ute i samhället, vigda det sociala nätverket eller bryta isolering. Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn i ditt hem för korta regelbundna vistelser, ofta på helger. Du blir en resurs för en familj som behöver stöd och avlastning och du får möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget.

Att vara kontaktperson ställer inga formella kompetenskrav, utan handlar om personlig tillämpning och ett intresse för andra människor. Insatsen ska ses som ett kompisskap, det vill säga inte som en personal till den som behöver insatsen. Kontakten mellan den enskilde och kontaktpersonen är flexibel och överenskommen mellan parterna. Ibland är träffarna längre, ibland är de kortare, utifrån behov och önskemål om aktiviteter.

En person kan beviljas insatsen kontaktperson enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) eller enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Det här förväntas av en kontaktfamilj
Som kontaktfamilj behöver du inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska du vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Du bör ha en trygg livssituation samt tid och engagemang av att ta emot ett barn i ditt hem. Alla som vill bli kontaktfamilj genomgår en kontaktfamiljsutredning.

Vi söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer, kontakta LSS-handläggaren eller Socialsekreterare om du är intresserad att ta på dig uppdraget.