Projekt och samarbete

Här listas några av de projekt och samarbeten som Pajala kommun medverkar i.

Hej Hemby är ett kommunöverskridande projekt mellan Pajala och Övertorneå kommun med stöd av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Projektet arbetar med rådgivning och stöd till fastighetsägare som vill sälja eller hyra ut, och till husletare och nybyggare som vill flytta in.

För att få fler att hitta till Tornedalen genomförs olika marknadsföringsinsatser tillsammans med lokala föreningar och näringslivet. Teamet finns tillgängliga genom försäljningsprocessen och inflyttningen och hjälper även till att guida dig som inflyttare till arbetsgivare eller med etablering av ditt företag.

Läs mer om Hej Hemby

Tornedalsrådet bildades 1987 och är en samarbetsorganisation för Tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge vilka gränsar till Tornedalen.

Pajala kommun har represention i både rådet och styrelsen. Representanterna utses politiskt för varje mandatperiod. Genom Tornedalsrådet samverkar ingående kommuner bland annat i frågor som rör näringsliv, skola och kultur.

Läs mer om  Tornedalsrådet

Heart of Lapland är en ekonomisk förening och den lokala destinationsorganisationen för Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå och Haparanda. De jobbar för företag och aktörer i området för att tillsammans utveckla och marknadsföra vår gemensamma destination. Heart of Lapland arbetar nära och tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board som är den regionala destinationsorganisationen i norra Sverige.

Läs mer om Heart of Lapland

NyföretagarCentrum Nord erbjuder kostnadsfri rådgivning, utbildning, mentorprogram och nätverk till dig som ny eller blivande företagare i Pajala kommun.

Läs mer om NyföretagarCentrum Nord

Pajala kommun är delägare i aktiebolaget Filmpool Nord AB. Tillsammans med Filmpool Nord arbetar för att utveckla filmindustrin i regionen och erbjuda ungdomar och barn möjligheten att se, analysera och göra film.

Filmpool Nord startades 1992 och ägs av tretton kommuner i Norrbotten samt av Region Norrbotten.

Läs mer om Filmpool Nord

LIST – är en förstudie inom LEADER-område Tornedalen 2020 som finansieras av Jordbruksverket via den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med förstudien är att vidareutveckla, permanenta och ytterligare formalisera det tillfälliga nätverk mellan Kiruna, Haparanda, Övertorneå och Pajala kommun som skapats genom Tornedalen 2020:s strategigrupp för utveckling av friluftsleder.

I förstudien ska beslutsgång, arbetsform och finansiering för organisationen tydliggöras och presenteras som beslutsunderlag för respektive kommun. Målsättningen är att utreda, förankra och lägga grunden för en kommunöverskridande samarbetsorganisation som långsiktigt ska arbeta med förvaltning och utveckling av leder i medlemskommunerna.

Samverkansorganisation är tänkt att fungera som huvudman för kommunöverskridande friluftsleder som över tid skapar en tillgänglig, synliggjord infrastruktur av god kvalitet som bidrar till attraktiva levnadsmiljöer och skapar bättre affärsmöjligheter för näringslivet i Kiruna, Haparanda, Övertorneå samt Pajala kommun.

Ledinfrastruktur LIST enbart älv och orter (pajala.se)

I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i allt från storstadsmiljöer till landsbygder. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bl a Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. Pajala är pilotkommun och samverkar med Luleå Tekniska Universitet för att testköra innovationer i Pajala kommun.

Läs mer om Predictive Movement