Autogiro

Du som privatperson har möjlighet att betala fakturor till Pajala kommun via autogiro. Vi vill uppmärksamma om att det krävs en egen anmälan för VA och renhållning och en för barn- och äldreomsorg. 

Anmälan
Fyll i en eller båda medgivandeblanketterna.  Öppna blanketten och fyll i uppgifter direkt på skärmen, skriv ut för underskrift och skicka till:

För Barn- och äldreomsorg:
Pajala kommun
Ekonomiavdelningen
984 85 Pajala

För VA/renhållning:
Pajala kommun
Kommunalteknik
984 85 Pajala

Avanmälan
Om du byter kontonummer (bank) ska du avsluta ditt tidigare medgivande om autogiro innan du skickar in en ny anmälan. Kontakta din bank vid frågor.