Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Vad behöver jag anmäla?

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till kommunens alkoholhandläggare.

Det kan gälla till exempel
- Förändrade ägarförhållanden
- Förändring av styrelse
- Serveringsansvariga
- Kryddning av alkohol, den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan krydda sin egen snaps
- Lokal vid catering, datum och tidpunkt för varje serveringstillfälle. Gäller den som har ett cateringtillstånd.
- När du startar din verksamhet
- När du avslutar din verksamhet

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utökning av serveringsytan eller serveringstid) ska du istället ansöka om en utökning.

Anmälan via post eller e-post
Du kan anmäla via post eller e-post och fyller då i respektive blanketten som skickas till alkoholhandläggaren. Var ute i god tid då olika anmälningar/ansökningar har olika lång handläggningstid,  du kan läsa mer om detta i kommunens riktlinjer. Ansökan om ändringar samt kommunen riktlinjer hittar du under länkar nere till höger.   

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: