Nya riskklassningsmodellen

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

 • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.
 • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

 • Du som livsmedelsföretagare ska skicka in uppgifterna under 2023
 • Använd e-tjänsten för omklassning för att skicka in uppgifterna. Länk till e-tjänsten hittar du längst ned på sidan.

Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.
 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

 • På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:
  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Det kostar inget att lämna nya uppgifter eller att bli omklassad.

Mer om e-tjänsten

 • Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator eller mobiltelefon i stället för via pappersblankett.
 • Du som företagare behöver inte fylla i lika många uppgifter som tidigare. Information som du redan har lämnat till Bolagsverket, Skatteverket m.fl. angående verksamheten är redan ifylld i e-tjänsten. Se mer under rubriken Tjänsten återanvänder uppgifter.
 • Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren.

 • E-tjänsten är kopplad till Bolagsverket. Information om ditt företag kommer därför att vara ifylld på förhand i e-tjänsten beroende på om du är firmatecknare eller ej.
 • För till exempel stiftelser och privatpersoner finns ingen koppling mot Bolagsverket, då behöver du fylla i alla företagsuppgifter i tjänsten.

 • Idag kan du endast lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.
 • Framöver kommer ytterligare funktioner som gör det möjligt att dels anmäla registrering av nytt företag enligt de nya reglerna, samt att meddela ändringar i verksamheten. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller produktion av nya typer av produkter.

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Vid eventuella frågor kontakta Bygg- och miljöavdelningen.