Alla Sveriges minoritetsflaggorna på samma bild
https://www.so-rummet.se/

Minoritetsspråkmedel

Organisationer och privatpersoner i samarbete med organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråkmedel.

Enskilda kan endast ansöka i samarbete med organisationer och beviljade bidrag betalas ut till organisationer. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Mer information om regler kring minoritetsspråkmedel hittar ni i styrdokumentet bestämmelser för minoritetsspråkmedel nedan.

Information om ansökan

För bidragsansökningar ska e-tjänst användas (se länk nedan under rubriken Länkar). Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet.

Ansökningsperiod 1

Ansökningsperioden för vårens och sommarens aktiviteter pågar fram till och med den 1 februari.

Ansökningsperiod 2

Ansökningsperioden för höstens aktiviteter pågår fram till och med den 1 juni.

Information om redovisning 

Sökanden ska 2 månader efter projektets avslutande utan påminnelse skriftligen redovisa till minoritetsspråksamordnaren hur bidraget har använts (se nedanstående länk för redovisning). Kommunen har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av bidraget om det inte använts i enlighet med ansökan.

Välkommen att kontakta vår minoritetsspråksamordnare för mer information.