""

Tillstånd och tillsyn

Det finns ett antal tillstånd som du som företagare kan söka. Tillstånden förenklar det dagliga arbetet, underlättar leveranser eller är helt avgörande för att verksamheten ska fungera. I undermenyn hittar du information om allt från tillstånd för försäljning av tobak och läkemedel, serveringstillstånd och livsmedel till bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet.