Naturvård & parker

I Pajala kommun är naturen kontrastrik - här finns orörda myrar, täta skogar, höga bergstoppar, sjöar och vattendrag. Tillsammans med föreningar, ideella organisationer och privatpersoner kan vi hjälpas åt att vårda naturen. Här kan du ta del av hur du kan söka naturvårdsbidrag.