Åtgärder som inte kräver bygglov

Inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse finns en del åtgärder som inte kräver bygglov. Man kan utan lov bygga komplementbyggnader som inte har en byggnadsyta (den yta byggnaden tar upp av marken) som överstiger 15 kvadratmeter, en maxhöjd på 3 meter och inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. Placeras byggnaden närmare gräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande.

Plank, murar och skärmtak

Utan bygglov får du med murar och plank anordna skyddande uteplatser i anslutning till bostadshuset om planket/muren inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig längre ut från bostadshuset än 3,6 meter och inte beläggs närmare gränsen än 4,5 meter. Skärmtak på max 15 kvadratmeter får anordnas över entréer och uteplatser.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får man uppföra mindre tillbyggnader och komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshus.

Att tänka på!
Anmälan måste göras för installation av eldstad eller rökkanal i till exempel bastu eller bostadshus. 

Är du osäker på om din åtgärd kräver lov? Eller om din fastighet ligger inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse?
Kontakta Bygg- och miljöavdelningen!

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren