Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Fyra förskolebarn åker skidor i en rad. Gula reflexvästar på.

Tärendö förskola

Tärendö förskola har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år och finns i samma byggnad som fritids och skolan. Den är belägen centralt mitt i byn. Förskolan ligger i nära anslutning till en storslagen natur. Skogen bakom knuten och ett av vattendragen är Nationalälven Kalixälv.

Vi har nära samarbete med Fritids/Skola. Utemiljön med tillhörande lekplats delar vi med de andra enheterna. Vi har också möjlighet att besöka skol-biblioteket och använda sporthallen som ligger i samma byggnad.

I regel är vi ute alla förmiddagar men också ofta eftermiddagarna. Vi vistas då på gården, men åker även mycket skidor efter elljusspåret, promenerar till skogen där vi besöker Hia Hia (en snäll häxa som bor i en väska i skogen).