Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Foto: Brottsofferjouren Norrbotten

Brottsofferjouren Norrbotten

Du som har varit med om eller sett ett brott kan få hjälp och stöd genom att ringa brottsofferjouren. De som arbetar på jourerna har gett ett tystnadslöfte och får inte berätta vidare det som du säger till dem.

Brottsofferjouren Norrbotten hjälper dig som utsatts för brott eller bevittnat ett brott.
De stöttar även dig som är anhörig till brottsutsatt, vittne eller den som begått ett brott. Brottsofferjouren erbjuder även stöd till verksamheter med målet att minska brottslighetens konsekvenser och förebygga brott

Hos Brottsofferjouren Norrbotten kan du utan kostnad erhålla:

 • Samtalsstöd
 • Råd och vägledning
 • Information om polisanmälan och polisens arbete
 • Information och stöd inför, under och efter rättegång
 • Hjälp i kontakter med myndigheter
 • Hjälp att söka ekonomisk ersättning för det brott som du har blivit utsatt för

Vi erbjuder verksamheter:

 • Gratis informationsmaterial
 • Information till barn och ungdomar i din verksamhet
 • Rådgivning till yrkesverksamma i din verksamhet
 • Medling vid ungdomsbrott
 • Riktade insatser mot önskade fokusområden i din verksamhet
 • Föreläsningar om aktuella ämnen, ex våld i nära relation, hederskontext och barnrätt
 • Insatser i arbetsgrupper

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med oss och vi har tystnadslöfte.