Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""

Arbeta inom stöd och omsorg

Socialförvaltningen är en bred verksamhet med stor variation där du får utrymme att växa i din roll. Oavsett om du gillar att arbeta tillsammans med olika professioner på ett särskilt boende eller har egenskaperna att leda och planera så har vi något som passar dig. Vi jobbar aktivt med kvalitetsutveckling i våra interna processer men också för att skapa trivsel, välbefinnande och trygghet för de vi möter i vårt arbete.

""
Personal på Rönnen
""
Handledare på Solåsens dagverksamhet

Livspussel

Vi är mån om att du ska trivas och att ditt livspussel ska gå ihop. Vi erbjuder till stor del egen schemaläggning på flera av våra boenden och hemtjänst. Vi har blivit uppmärksammade för vårt unika sätt att arbeta med just schemaläggning och vi ser att våra medarbetare trivs.

Språkpraktik

Är du intresserad av att jobba inom vården men saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket? Vi kan erbjuda språkpraktik på vissa av våra arbetsplatser där vi har språkombud. Det innebär att du får hjälp med exempelvis dokumentation och andra arbetsuppgifter som kräver god svenska.

Praktik under utbildning 

För dig som studerar till vård- och omsorgsyrken erbjuder vi praktikplats inom våra verksamheter. Vi samråder mellan olika verksamheter för att göra din
praktik så innehållsrik som möjlig.

Mentorprogram

Pajala kommun storsatsar nu på att bygga upp en ny organisation inom Individ och familjeomsorgen. Ett gediget arbete för att se över organisationen och identifiera förbättringsområden har genomförts. Som nyanställd hos oss ingår du i ett mentorprogram där du får en strukturerad introduktion i myndighetsarbetet under de sex första månaderna. 

Ambassadörer

Pajala kommun har utsett ett antal ambassadörer inom stöd och omsorgsverksamheterna för att skapa trivsel, intern stolthet och underlätta för nyanställda. Ett av ambassadörernas uppdrag är att stötta nyanställda, praktikanter och vikarier så att de får en positiv upplevelse av sin arbetsplats. De hjälper även till med att ta fram introduktionsmaterial för respektive arbetsplats. Du kan läsa mer om våra ambassadörer under fliken Ambassadörer. 

Som sjuksköterska på kommunen arbetar du med personcentrerad vård i hemmet. Här får du lära känna patienterna och bygga fina relationer över tid.

Dina patienter är från 18 år och uppåt och behöver av olika anledningar få hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet. Du kan arbeta inom hemsjukvården eller inom särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunens hälso- och sjukvård ska främja hälsa, självständighet och upplevelsen av ett meningsfullt liv.

Undersköterskorna är navet i Pajala kommuns vård och omsorg. Genom att vara professionella och lyhörda bidrar de till en meningsfull vardag för varje individ.

Som undersköterska arbetar du utifrån individens behov och du stöttar personen med allt ifrån tillsyn till personlig omvårdnad och vårdinsatser. Ett självständigt arbete med frihet och ansvar, samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor och närstående.

Hos oss kan du jobba inom flera verksamheter och på olika platser i kommunen. Vi har små enheter och  fokuserar på att vara kreativa utifrån förutsättningarna. Flera av våra boende har fina utemiljöer med grillplatser, bärbuskar och odlingar. Alla avdelningar på äldreboenden har aktivitetsombud som samordnar dagliga aktiviteter för de boende.

Vi testar gärna ny teknik för att förenkla arbetsmiljön samtidigt som vi höjer livskvalitén för våra brukare. Vi har bland annat infört digitala lås, gps-klockor och dokumentationssystem direkt i jobbmobilen.

Som socionom har du möjlighet att göra skillnad för andra. Du arbetar med att utreda, verkställa och följa upp insatser tillsammans med barn och vuxna för att åstadkomma positiva förändringar i deras liv. Insatserna kan vara både individuella, för hela familjen eller tillsammans i grupp med andra som vill nå förändring.

Mentorprogram

Pajala kommun storsatsar nu på att bygga upp en ny organisation inom Individ och familjeomsorgen. Ett gediget arbete för att se över organisationen och identifiera förbättringsområden har genomförts. Som nyanställd hos oss ingår du i ett mentorprogram där du får en strukturerad introduktion i myndighetsarbetet under de sex första månaderna. 

Du jobbar med att förbättra människors vardag och spelar en viktig roll i att möta och förstå helheten kring varje individ. Hos oss jobbar du i ett starkt team med andra yrkesprofessioner. Ditt jobb är varierande och du möter människor på såväl särskilda boenden som i det egna hemmet runt om i vår vackra kommun.

När du arbetar som personlig assistent är du den enskildes händer och fötter, för att den enskilde ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här har du ett ansvarsfullt arbete och planerar, utifrån den enskildes önskemål, intressen och förutsättningar, dagens innehåll. Ditt jobb är varierande och du får en givande relation med den du arbetar hos. Som personlig assistent träffar du regelbundet andra kollegor för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetet.

Här finns vi

Asphemmet har 8 lägenheter och här jobbar ett tiotal undersköterskor. I närliggande lokaler är hemtjänsten stationerad. Asphemmet är känt för sin uppskattade schemaläggning och sina trevliga lokaler och utemiljöer.

I den nordligaste delen av kommunen jobbar en liten hemtjänstgrupp med ca 8 brukare.

Tallgården ligger i centrala Korpilombolo och har fyra avdelningar med totalt 36 lägenheter. Här finns också ett trygghetsboende och Tallgården är även utgångspunkten för områdets hemtjänst. 

I Pajala finns flera särskilda boenden för äldre. Ängsbacken har två avdelningar och Älvsbacka har fyra stycken. Det finns även ett korttidsboende, Gläntan. 

I Pajala finns Ringvägens serviceboende och gruppboendet Åkerbärsgränd. På Solåsen i centrala Pajala finns vår dagverksamhet. 

På kommunhuset arbetar våra socionomer med biståndshandläggning, familjerådgivning och olika stödteam. 

Enhetscheferna jobbar nära sina verksamheter och är stationerade på de olika enheterna. 

Rönngården är ett mysigt boende för äldre med 8 lägenheter. Hemtjänsten utgår från närliggande lokaler. 

Här finns vi