Anslagstavla

Välkommen till Pajala kommuns digitala anslagstavla.

Här hittar du kallelser till fullmäktiges-, kommunstyrelsens- och utskottens sammanträden, anslag av justerade protokoll samt protokoll. 

I samband med den nya kommunallagens ikraftträdande 2018-01-01 ersätts kommunhusets fysiska anslagstavla av denna anslagstavla enligt 8 kap 9 § kommunallag (2017:725). Receptionsområdet i kommunhuset är utrustat med en dator som ger allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll.

Samtliga nämnders sammanträdesdatum finns i trädet till vänster. Den uppdateras löpande om förändringar sker under året.