Regler om hälsoskydd och livsmedel

Ett asylboende är inte anmälningspliktig verksamhet när det gäller miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd. Men annan verksamhet på asylboendet kan omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken, exempelvis försörjning av dricksvatten och livsmedel samt hantering av avlopp och avfall. Däremot gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd i bostäder och lokaler för allmänna ändamål och således samtliga boenden för flyktingar, både de högst tillfälliga och de mer långsiktiga. Den operativa tillsynsmyndigheten är den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid eventuella olägenheter eller störningar enligt miljöbalken har Bygg- och miljönämnden befogenhet att bestämma vilka krav som är rimliga att ställa och vilka anpassningar som ska göras från allmänna råd om radon, buller, ventilation, temperatur inomhus, fukt och mikroorganismer på ett akut korttidsboende.

Vem är verksamhetsutövare?

Ansvaret för att uppfylla miljöbalkens regler om hälsoskydd ligger hos den som driver verksamheten och eller den som äger byggnaden. För akuta korttidsboenden är det ofta kommunen eller Migrationsverket som är ansvariga, men det kan också vara privata aktörer.

Risker och prioriterade områden vid tillsyn

Människor som vistas i akuta korttidsboenden ska inte utsättas för olägenheter för människors hälsa. De främsta riskerna vad gäller hälsoskyddet i akuta korttidsboenden är hygieniska risker som smitta genom lokaler och utrustning. Andra risker kan vara skadedjur, fukt, mögel och låg eller hög temperatur i boendet. Vad som bör vara prioriterade områden vid tillsyn inom hälsoskyddet av dessa akuta korttidsboenden är:

  • tillgång till toaletter och hygienutrymmen
  • möjlighet till en god hygien
  • städning och rengöring, särskilt av hygienutrymmen
  • tvätt av textilier som bäddutrustning och handdukar
  • låg eller hög temperatur i boendet
  • skadedjur, främst vägglöss

Dricksvatten och livsmedel

Livsmedelshanteringen i ett boende omfattas av de lagar som finns om livsmedel. Om boendet har egen brunn gäller Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten. Livsmedelshantering och dricksvatten omfattas av miljönämndens livsmedelskontroll.

Nya livsmedelsanläggningar eller ändring av befintlig verksamhet ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. Utan anmälan är det förbjudet att bedriva livsmedelsverksamhet. Om verksamheten startar innan registreringen eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, det vill säga en straffavgift.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid