Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

T4-led i Tornedalen

T4 i Tornedalen ekonomisk förening är en samverkansorganisation mellan fyra kommuner; Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.

T4 i Tornedalen bedriver ett projekt där syftet är att skapa en sammanhängande och kommunöverskridande ledinfrastruktur.  Målet i första etappen är att skapa en sammanhängande vinterled från Haparanda till Kiruna. Som senare kommer att förgrenas mot Karesuando från Pajala. Totalt handlar det om ca 800 km vinterled som ska innehålla 17 trevliga rastplatser. Vinterleden kommer att kunna användas av dig som kör skoter, vintercyklar, åker skidor, promenerar eller kör hundspann.

Projekt 2022-2024

Målet med projektet är att inventera befintliga leder, preparera leder, skapa ökad framkomlighet, inklusive att bygga broar. Vi ska också anlägga 17 rastplatser utmed leden och ordna skyltning. Första etappen i projektet består av att anordna vinterleder. I andra etappen kommer man att se över tillgängligheten på lederna sommartid. Projektet har beviljats stöd från Jordbruksverket och medfinansieras av EU.

Pajala kommuns roll

Representanter från Pajala kommun medverkar i projektet genom att utreda var i kommunen det är lämpligt att dra leden. Syftet är att det ska bli bästa möjliga alternativ för miljön och för invånarna i Pajala kommun.