Minoritetsutskottet

Minoritetsutskottets uppgift är bland annat att behandla minoritetsfrågor, ansökningar etc.

Ledamöter i Minoritetsutskottet

Ordinarie
Kjell Nordmark (S), ordförande
Ellinor Tandlund (S), vice ordförande
Bengt Niska (FrS)

Ersättare
Kjell-Åke Nedlund (S)
Anne Stridsman (SjV)
Hillevi Rantatalo (V)