Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. Kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig.

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter inom följande områden är sökbara hos certifieringsorganen, RISE och Kiwa:

• certifierade sakkunniga brandskydd
• certifierade sakkunniga kulturvärden
• certifierade sakkunniga tillgänglighet
• funktionskontrollanter för ventilationssystem.

Certifieringsorganen har egna sökfunktioner över de behöriga personer som respektive organ har certifierat. Energiexperter är sökbara i Boverkets e-tjänst ”Hitta energicertifierade personer”.

Du hittar certifierade personer under "Länkar" och du gör en anmälan om kontrollansvarig under "Dokument".

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren