""

Mark & lokaler

Är du i uppstartsfas och vill etablera dig i pajala kommun, eller kanske redan är verksam i kommunen och söker ledig lokaler eller tomt?

Pajala är en stor kommun, nästan 40 gånger större till ytan än Stockholm kommun. Entreprenörskapet är aktivt i hela kommunen, både i centrala Pajala men också i orterna runt om. Här hittar du information lediga lokaler och mark som kanske passar din verksamhet.

Du är även välkommen att kontakta oss för information och guidning i din företagsetablering.