Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Detaljplaner Kaunisvaara (gruvan)

Det detaljplanerade området i Kaunisvaara består av två detaljplaner för gruvområdet. I Kartportalen kan du se vilken detaljplan som gäller för respektive område.

Ytterligare en detaljplan är under framtagande - Detaljplan för Sahavaara gruva.

Detaljplan för utvidgning av sandmagasin, Tapuli gruva (2023)

Detaljplan för Tapuli gruva (2010)