Information om nya avgiftsriktlinjer och nytt verksamhetssystem från 2024-05-01

Pajala Kommun har from 1 maj 2024 fått nya riktlinjer för hur avgifter tas ut. Samtidigt så har vi gått över till ett nytt gemensamt verksamhetssystem för alla kommuner i Norrbotten.

Hemtjänstesavgifter kommer fortfarande att ligga på avgiftsnivåer. Skillnaden är att nu baseras avgifterna på utförd tid d.v.s. hur lång tid insatsen tar hos dig, men grunden baseras på beviljade tiden. Avgifterna kommer att variera och det innebär att fakturan kan vara olik månad för månad.

Nytt är även att boendekostnaden räknas fram enligt Pensionsmyndighetens schabloner. Detta berör speciellt de som äger sin bostad och således kan få en förändring av fastställd boendekostnad.

Därför är det mycket viktigt att ni fyller i fullständigt Inkomstförfrågan när den skickas ut, speciellt boyta, taxeringsvärde för fastighetsavgift och ägarandel måste vara ifyllda. Annars kan ingen boendekostnad räknas fram.

Avgifter för särskilda boendet och avgifter inom Hemsjukvården påverkas inte nämnvärt. Nya Avgiftsbeslut kommer skickas ut till hösten.

Eftersom vi nu går in i semestertider och om vi inte svarar under telefontiden månd-fred kl 10.00-11.30 så lämna gärna ett meddelande i växeln, vi ringer upp så snart vi kan.

Om du saknar hemtjänstavgift så ring Enhetschefen för ditt hemtjänstområde via växeln 0978 – 120 00 och vid direkta fakturafrågor som fakturakopia, autogiro, anstånd, betalningspåminnelse ring Ekonomienheten via växeln 0978 – 120 00.

Med önskan om en fin sommar hälsar vi från

Socialförvaltningen/Äldreomsorgen