Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd är ett tillstånd som gäller tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året, till exempel under sommarmånaderna, eller drivs över flera säsonger.

Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ställer höga krav på lokaler, matutbud och kännedom om alkohollagstiftningen. Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som tillståndsenheten behöver för prövningen.

Det finns fyra olika stadigvarande serveringstillstånd man kan ansöka om.

1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.
Exempel: Om du har en restaurang där du serverar tillagad eller tillredd mat från det
egna köket, kan du söka detta tillstånd. Om du beviljas detta tillstånd får du även
servera till slutna sällskap. Tillståndet kan förenas med villkor beroende på din
verksamhetsinriktning. Om du bedriver nöjesverksamhet är det vanligt med krav på
ordningsvakter, men det kan också handla om tillåtna serveringstider.

2. Stadigvarande serveringstillstånd för catering (slutet sällskap)
Exempel: Du har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en
annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste vara
godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Du måste anmäla lokalen till kommunen innan
du får servera alkohol där.

3. Stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap
Exempel: Du har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en
meny som är bestämd i förväg. I lokalen serverar du enbart till slutna sällskap. Lokalen
är inte öppen för nya gäster under serveringen.

4. Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
Exempel: Du har ett bolag som tillverkar whiskey. Under vissa villkor kan du få tillstånd
för provsmakning i en lokal i anslutning till tillverkningen.

Några av de grundläggande kraven du måste uppfylla för att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är följande:

  • Att du som ansöker fyllt 20 år.
  • Att du till alkoholhandläggaren redovisar finansieringen för köp och igångsättande av verksamheten. Du ska med handlingar som exempelvis lånehandlingar,  kontoutdrag och verifikationer styrka var det investerade kapitalet kommer ifrån och det ska framgå att pengarna har intjänats på ett lagligt sätt. Om du inte kan styrka hela finansieringen är det ett hinder för att få serveringstillstånd.
  • Att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren samt att du ska kunna visa upp din ekonomiska skötsamhet. Man tittar i synnerhet på eventuell förekomst av restföringar och betalningsuppmaningar vid bedömningen av den ekonomiska lämpligheten.
  • Att du visar att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen genom att skriva Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. 
  • Att det finns ett tillräckligt utrustat kök i anslutning till serveringslokalen. Köket ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos Bygg- och miljö.
  • Att restaurangen erbjuder ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Menyn ska bestå av flertalet såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter.
  • Att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
  • Att du har dispositionsrätt till lokalen och eventuell uteservering.
  • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända problemområden. 

Vid planer på ombyggnad krävs i de flesta fall att du dessförinnan har beviljats bygglov.

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start. Vid handläggning kontrolleras ansökans och personens/ personernas lämplighet genom remissförfarande till polismyndigheten och andra berörda myndigheter.

I Pajala kommun är det Bygg och miljönämnden som beslutar om stadigvarande serveringstillstånd. 

Har du ytterliga funderingar, kontakta alkoholhandläggaren. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: