Överklaga beslut

Om bedömning görs att du inte beviljas det bistånd du sökt får du ett skriftligt, motiverat avslag. Med avslaget kommer information om hur du som inte godtar avslaget gör för att överklaga det.

Behöver du hjälp med att skriva överklagan kontaktar du socialsekreterare. Överklagan måste inlämnas senast tre veckor från dagen du tog del av beslutet. Du lämnar in den skriftliga överklagan till socialtjänsten som först omprövar beslutet. Kvarstår avslaget skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten för avgörande.