Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Pajala kommun har sedan 2001 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna i Alkohollagen.

Enligt alkohollagen är kommunen tillståndsmyndighet för prövning av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker. Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning, som ett särskilt kriterium, beakta om ett tillstånd kan befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter.

Enligt alkohollagen ska kommunen ta fram riktlinjer. Dokumentet bör innehålla en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en förutsebarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att ansöka om serveringstillstånd. Det är viktigt att framhålla att riktlinjerna inte får avvika från lagen eller anslutande föreskrifter eller ersätta den prövning som ska ske i det enskilda fallet.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: