Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatt förmåga att sköta vardagliga aktiviteter och personlig vård.

Det kan vara att klä sig, klara toalettbesök eller annat i hemmet du klarat av tidigare. Arbetsterapeuten provar vid behov ut hjälpmedel och utfärdar bostadsanpassningsintyg. 

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning, att klara förflyttningar eller prova ut hjälpmedel.  

Arbetsterapeut och Fysioterapeut 

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatt förmåga att sköta vardagliga aktiviteter och personlig vård. Det kan vara att klä sig, klara toalettbesök eller annat i hemmet du klarat av tidigare. Arbetsterapeuten provar vid behov ut hjälpmedel och utfärdar bostadsanpassningsintyg. 

 

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning, att klara förflyttningar eller prova ut hjälpmedel.  

Rehabilitering 

Om du efter en sjukdom eller skada behöver träning och eller andra insatser för att klara din vardag bättre finns möjlighet till rehabilitering i ditt hem. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer dina behov och genomför de rehabiliterande insatserna i samverkan med andra yrkesgrupper. 

Du som behöver stöd med tidshantering, minne, planering och kommunikation kan vända dig till kommunens arbetsterapeuter för att få råd om hjälpmedel och metoder i vardagen 

Du kan efter bedömning få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol och toaförhöjning. 

Om du bor i eget boende och kan ta dig till din hälsocentral ska du vända dig dit för att få rehabilitering och eventuella hjälpmedel. Om du inte kan ta dig till din hälsocentral eller om hjälpmedlet behöver provas ut i hemmet vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Om hjälpmedlet går sönder eller slutar fungera, eller att du inte längre har behov av det, kontakta ansvarig förskrivare. 

Återlämning av hjälpmedel 

Har du ett hjälpmedel som du inte längre använder eller inte längre har behov av så är vi tacksamma för din hjälp att lämna tillbaka det. Ett hjälpmedel kan till exempel vara en rollator, rullstol eller ett hygienhjälpmedel. Hjälpmedlet ska vara rengjort. 

Även om hjälpmedlet är gammalt och verkar utslitet ska det återlämnas.  

Det är inte tillåtet att ta över ett hjälpmedel från till exempel en anhörig. Att använda andras hjälpmedel kan vara förenat med risk.   

Du kan lämna tillbaka hjälpmedel på följande plats:  

Hälsocentralen Pajala lastbryggan på baksidan av hälsocentralen. Märk gärna hjälpmedlet med namn på den som har haft hjälpmedlet.