Kommunens ansvar

Under vissa omständigheter har socialnämnden ett ansvar gällande hantering av en persons bortgång. Ansvaret är fastställt enligt bl.a. begravningslagen och ärvdabalken.

Gravsättning och Provisorisk Dödsboförvaltning

Om den avlidne inte efterlämnar någon anhörig eller någon annan som ordnar med gravsättning är folkbokföringskommunen ansvarig att göra det, även ordna med Provisorisk dödsboförvaltning tills man hittar anhöriga till den avlidne.