Bild på gammal rödmålad ladugård med lite sneda dörrar

Miljö, avfall och återvinning

Tänk globalt, sortera lokalt

Samtlig insamling av avfall sköts av Sektor teknik och service. Ansvar över tillsyn samt hantering av tillstånd och dispenser sköts av Bygg- och miljöavdelningen.