""
Foto: Canva

Att börja förskolan

Ska ditt barn börja förskolan? Nu börjar en ny fas i livet, både för ditt barn och för dig. Vi önskar er varmt välkomna och hoppas att ni ska trivas hos oss!

När ditt barn börjar på förskolan behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning. Inskolningen är en viktig tid för barnet men också för dig som vårdnadshavare. Det är under inskolningen som ditt barn, du som vårdnadshavare och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete. Vi tillämpar föräldradelaktig inskolning som beräknas ta ca 2 veckor.

Föräldradelaktig inskolning innebär att en vårdnadshavare är med sitt barn större delen av tiden i verksamheten under cirka en vecka. Därefter kommer du som vårdnadshavare att kunna gå ifrån längre stunder tills att barnet känner sig trygg med den nya miljön.

Syftet med denna inskolning är att vårdnadshavaren tillsammans med barnet får en god inblick i verksamheten och får tid att lära känna och skapa en trygg relation till pedagogerna och de andra barnen på förskolan och att vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Fråga gärna mycket när du skolar in ditt barn. Pedagogerna är väl medveten om att du har frågor och funderingar och tycker det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga med situationen. Det är också betydelsefullt att du berättar om ditt barn. Alla barn är olika och personalen är nyfikna på ditt barns personlighet. Vad har ditt barn för rutiner och vanor? Vad tycker barnet om att göra/inte göra? Är det något barnet är rädd för etc.? Personalen kan då på bästa sätt tillgodose de behov just ditt barn har.

Förskolan är i första hand till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18). Uppdraget är bland annat att stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Leken och lärandet sätts i fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Med läroplanen som grund varvas inne- och utelek med pedagogiska aktiviteter.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att kunna ge de bästa möjligheterna för barnets utveckling och lärande. Förutom den dagliga kontakten när barnet lämnas och hämtas erbjuder förskolan utvecklingssamtal en gång per år.

På utvecklingssamtalet förs en dialog kring barnets trivsel och utveckling. Tveka inte att ringa personalen om du har frågor som rör ditt barn. All personal inom förskolan har tystnadsplikt.

Du kan förvänta dig av personalen att de:

 • har ett respektfullt och professionellt bemötande
 • skapar trygghet och ett positivt klimat
 • låter varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • skapar ett lustfyllt lärande
 • har en öppen kommunikation med föräldrar
 • är en god förebild

Det förväntas av dig som förälder att du:

 • tar huvudansvaret för ditt barns fostran
 • ansvarar för att ditt barn kommer utvilat och har kläder efter väder
 • tillsammans med personalen arbetar för barnets bästa
 • har en öppen och respektfull kommunikation med personalen
 • engagerar dig i ditt barns vardag
 • är en god förebild
 • lämnar barnets schema utifrån arbetstid och restid
 • att du aktivt tar del av information som kommer från förskolan

All personal inom förskolan har tystnadsplikt, samt skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten.

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför kläder för alla väder, extra ombyte ska också alltid finnas. Ditt barn får en egen hylla där du kan förvara regnkläder och extrakläder. Det är viktigt att ni märker barnens kläder med namn, det underlättar för alla.

Blöjor tillhandahålls inte av förskolan.

Kom ihåg att tala om för personalen om ditt barn har någon form av allergi. Anmälan om allergi och specialkost görs via kommunens e-tjänst: ansökan om specialkost i förskola och skola. Vid sjukdom eller ledighet, sms:a eller ring centralköket 0978-121 61, 072-70 21 124,

072-50 68 478 före kl.8.00 för att undvika att specialkost tillagas och slängs. Vid ändrade förhållanden ansvarar vårdnadshavaren för att meddela köket.

Du måste alltid meddela förskolan om ditt barn inte kommer.

Dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan meddelar du det till pedagogerna.

Efter en magsjuka ska barnet ha ätit vanlig kost och varit fullt frisk i minst 48 timmar innan det kommer tillbaka till förskolan.

Om barnet har feber eller någon infektion ska barnet vara hemma. Barnet ska vara symptomfri innan det kommer tillbaka till förskolan.

Tänk på att ditt barn ska vara frisk och orka med en hel dag i barngruppen då det kommer tillbaka till verksamheten.

Pedagogerna på förskolan kan ringa dig som vårdnadshavare och be dig hämta ditt barn om barnet inte orkar vara på förskolan. Meddela förskolan om alternativ hämtare om ni själva inte kan komma.

Har ditt barn, syskon eller du som förälder en smittsam sjukdom ska barnet vara hemma och det är viktigt att pedagogerna blir informerade. Detta är viktigt då det finns barn som har nedsatt immunförsvar eller som har småsyskon hemma som är infektionskänsliga.

Vid en eventuell pandemi (ex Covid) kan andra regler gälla.

Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter i Skola 24 eller under lov på begäran av förskolan. Detta krävs för att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa sätt.

Under semesterperioden har förskolorna stängt 2–5 veckor och vi erbjuder samordnad förskola för de barn som är i behov av barnomsorg under dessa veckor. Samordnad verksamhet innebär att barnet träffar andra pedagoger, andra barn och vistas i andra lokaler än det barnet är van vid.

Vid eventuellt behov av förskola under stängningsveckorna ber vi dig meddela så snart frågan om detta kommer.

Om ni anmält behov av plats och inte behöver den måste ni meddela detta omgående till förskolan.

Förskolan har stängt fyra arbetsdagar per år för personalens kompetensutveckling och planering/ utvärdering. Meddela din förskola om du har behov av plats på annan förskola senast 10 dagar före.

Pajala kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring via Trygg-Hansa för alla barn i kommunen. Försäkringen gäller under barnets vistelse på förskolan samt resor till och från denna. Försäkringen täcker vissa kostnader som kan uppstå i samband med ett olycksfall. Observera att försäkringen ger ett begränsat skydd.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter, sms och mailadress är uppdaterade i Skola 24

 • Lämna Schema för ditt barn
 • Meddela frånvaro, i noteringar till personal anger du om det är ledighet eller sjukdom. När Försäkringskassan gör sin kontroll är det uppgiften i Skola 24 vi går efter

Ditt barn får vara på förskolan när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbete eller studieplats. När du är ledig så är även ditt barn ledig.

Vi har öppet helgfri måndag till fredag. Vi har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. I dagsläget finns ingen förskola som kan ta emot barn på helger, kvällstid eller natt.

Schemat bygger på att den förälder som börjar sitt arbete/ studier senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet.

Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg vid semester, arbetsfri dag, kompensationsledighet och uppehållsledighet etc. Har du något speciellt du behöver uträtta en sådan dag kontaktar du din förskola i god tid och hör om de har möjlighet att ta emot barnet.

Senast under inskolningen registrerar du de tider (schema) som kommer att gälla när inskolningen är klar på Skola 24.

Schemat behöver vi för att kunna planera en så bra verksamhet som möjligt. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen.

Det är viktigt att du respekterar de tider vi kommit överens om i schemat.

Om tiderna för barnet måste ändras görs detta i Skola 24, i så god tid som möjligt. Ta för vana att alltid tala om för personalen att du lämnat ett nytt schema. Du som vårdnadshavare har möjlighet att göra ändringar i schemat senats 48 timmar innan det börjar gälla.