""

Tänk på detta vid möte med renar

Att samla ihop en renhjord kräver hårt arbete och kan ta flera dagar. En oplanerad skingring eller störning av hjorden får konsekvenser. För renskötarna kan detta innebära att flera dagars arbete går förlorade, vilket resulterar i merkostnader och mindre intäkter. Det påverkar även renens välbefinnande och överlevnad.

När vi vistas ute i naturen kan vi hjälpas åt att skapa livskraftiga förutsättningar för samebyarna, kulturen och renskötseln genom att:

• Välja att vandra, springa, cykla och köra skoter efter befintliga leder. Det minimerar risken för att störa renens betesro.
• Hamnar du i en renhjord sitt gärna still tills den har passerat.
• Vid skoterkörning, anpassa farten efter förutsättningarna och var aktsam.
• Vid vandring med hund var uppmärksam, håll uppsikt och följ de lagar och regler som gäller för hundar i naturen.