Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Information från A-Ö

Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker som vi tycker att du som elev eller vårdnadshavare behöver känna till. Allt är sorterat i bokstavsordning och finns att läsa på Pajala Kommuns hemsida, www.pajala.se samt i Schoolsoft

Information eller regler?

Det finns delar i den här informationen som vi nog måste kalla för regler, men vår inställning är att det i grunden handlar om information. Om du vet vad som förväntas av dig, förutsätter vi att du lever upp till det. En del av informationen eller reglerna gäller bara vissa årskurser på skolan och en del regler gäller bara vissa skolor. I de fallen har vi skrivit vilken årskurs eller skola de gäller.

Oskrivna regler

De kanske viktigaste reglerna är de vi brukar kalla för oskrivna. Oskrivna för att de egentligen är rätt självklara:
Alla vet nog att man bör bemöta andra människor med respekt och omtanke och att man behöver vara försiktig med alla saker i skolan så att de inte går sönder.

Måste man läsa allt det här?

Vi på skolan vill att både du som är vårdnadshavare och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen i början av varje nytt läsår – det är ett bra sätt att påminna sig om vad som gäller på skolan. En hel del av innehållet är sådant som man kan komma tillbaka till när man behöver det, till exempel när man vill ansöka om ledighet, men vi vill också vara säkra på att du vet vad som förväntas av dig.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

Om en elev inte lever upp till de förväntningar vi har, kontaktar vi vårdnadshavare och löser situationen tillsammans med dem.

Om du har matallergier eller någon specialkost är det viktigt att vi på skolan får reda på det. I början av varje läsår ansöker vårdnadshavare om detta via kommunens e-tjänst. Tjänster - Pajala De är viktigt att anmäla direkt om de blir några förändringar i specialkosten också, detta görs också via e-tjänsten. För att göra det lättare för dem som har allergier undviker vi starka parfymer, ridkläder eller annat som kan ge kamrater allergiska reaktioner i skolan. På våra skolor är det förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam.

Du som är elev ansvarar för att komma förberedd till dina lektioner och att du alltid har arbetsmaterial när
lektionen börjar. För de flesta lektioner innebär det penna, sudd, lärobok samt från årskurs fyra även dator. På vissa lektioner kan du behöva andra saker, till exempel miniräknare och linjal till matematiken eller träningskläder till idrottslektionen. Du som har en bänk med lock där du kan förvara ditt arbetsmaterial har också ansvaret att hålla ordning i din bänk

Kompisar eller släktingar till elever
Det är trevligt att få besök, men vår erfarenhet är att när det kommer jämnåriga och hälsar på blir
koncentrationen och arbetet på lektionerna ofta lidande. Av den anledningen är vi mycket restriktiva till besök
under skoltid. Om du som är elev vill ta med dig en kompis eller en ung släkting till skolan måste du, minst tre dagar i förväg, kontakta och få okej från en undervisande lärare eller mentor som ansvarar för ditt besök.

Vårdnadshavare
Du som är vårdnadshavare eller annan vuxen släkting till eleven är välkommen att delta i undervisningen, hör av dig i förväg till elevens mentor/klasslärare.


Tidigare elever
Om elever som tidigare har gått på skolan vill komma och hälsa på, behöver de i förväg ta kontakt med en
lärare/mentor på skolan som kan ta emot dem. På så sätt vet alla vilka som är på besök och vi ökar tryggheten för vuxna och barn på skolan.

Höstterminen och vårterminen i årskurs 6–9 får du omdömen i form av betyg. Det lägsta godkända betyget är E och det högsta betyg du kan få är A. I årskurs 6 kommer dina lärare berätta mer för dig om vad som krävs för att få olika betyg. Mer information om betygen hittar du på Skolverkets hemsida

I biblioteket kan du låna böcker och söka information på Internet. Öppettiderna hittar du på dörren till
biblioteket, men var beredd på att biblioteket ibland kan ha andra öppettider. I biblioteket ska det alltid vara tyst och lugnt, så att de som vill kan läsa eller plugga där i lugn och ro.

Vi samlar ihop kvarglömda skor och kläder i korgar utanför klassrummen och på fritidshemmen. Innan vi för bort kvarglömda kläder mm så skriver vi hem och påminner om att komma och titta i korgarna om någon saknar något.

Mer värdefulla saker, som till exempel nycklar, mobiltelefoner eller klockor förvaras på expeditionen eller
lärarrummet och kan återfås mot beskrivning. Om du hittar något värdefullt som du tror någon har tappat, lämna det till en vuxen på skolan. Skolan har ingen möjlighet att ersätta saker som du tappat bort.

Elever får ta cykel eller kickboard till skolan om de vill, men de är på eget ansvar. Skolan ersätter den inte om den skadas, saboteras eller blir stulen. Cyklar, kickboards och mopeder parkeras på angivna platser. Du får inte åka cykel, skateboard, kickboard, inlines och liknande saker på hjul inne på skolgården eller inne i skolan, eftersom det då lätt händer olyckor.

Pajala Centralskola har ett café

Café koppens trivselregler:
· Vi behandlar varandra med respekt och använder ett vårdat språk.
· Inga fötter på borden.
· Innan vi lämnar caféet skjuter vi in stolarna och slänger ev. skräp i papperskorgen.
· Vi lämnar in lånespelen till cafévärden eller annan personal när vi spelat klart.
. I lilla köket jobbar bara cafévärden. Elever och vuxna är välkomna att handla. När vi handlat går vi ut till fiket

Du som har tillgång till dator, iPad, skrivare och en del annan IT-utrustning för ditt skolarbete; IT-utrustningen är till för skolarbetet, du kan alltså inte spela spel, chatta eller ladda ner privata filer på skolans datorer eller iPads.

Från år 4 har alla en egen dator, ni kommer att skriva på ett datorkontrakt, läs igenom den vad som gäller. För att alla ska kunna använda IT-utrustningen, ber vi dig att vara rädd om den. Om du ser att något är trasigt, meddela någon av de vuxna på skolan, så att vi kan försöka åtgärda det som gått sönder.

Missbruk av IT-utrustningen

Om du medvetet missbrukar, förstör eller försvårar arbetet med IT-utrustningen (till exempel ändrar
inställningar), fråntas du rätten att använda den och kan bli ersättningsskyldig. Om du är osäker på om det du vill göra är okej, så fråga en vuxen. Vad som gäller för datorer står i kontraktet.

Självklart får du inte ha med några former av droger (snus, tobak, alkohol eller narkotika) på skolan eller på annan plats under skoltid.
Eftersom det enligt lag inte är tillåtet för ungdomar att nyttja droger, tar vi på skolan kontakt med föräldrarna om vi ser en elev snusa, röka eller dricka under skoltid, i vissa fall även om det sker efter skoltid eller utanför skolan. Om det inte upphör under skoltid kommer skolan att göra en orosanmälan

Pajala kommun har en central elevhälsa. Det gör det möjligt för alla elever i grundskolan och gymnasiet att få
samma tillgång till den specialistkompetens som finns. Förutom skolsköterska och skolläkare har eleverna tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledning. Rektor leder, organiserar och följer upp elevhälsoarbetet på sin skola. Där finns tillgång till ett lokalt elevhälsoteam, EHT. Samma specialistkompetens finns att tillgå i skolans EHT som i den centrala elevhälsan.

På skolan träffas elevrådet regelbundet och leds av mentor/biträdande rektor/rektor. Där kan eleverna ta upp
egna frågor, men kommer också diskutera hur vi ska utveckla skolan så att alla lär sig riktigt mycket. I klasserna har man regelbundna klassråd där alla elever kan ta upp frågor som rör skolan. Frågor som berör andra på skolan tar klassens elevrådsrepresentanter med sig till elevrådet.

Du som är elev i årskurs 6 - 9 får låna ett skåp under din tid på skolan där kan du ha dina ytterkläder, böcker och andra saker. Du ansvarar för att ditt skåp är rent och snyggt både inuti och ovanför skåpen. Du ansvarar också för de saker du har i skåpet, se därför till att alltid låsa ditt skåp. När du lånar ditt skåp, får du skriva under ett lånekontrakt där du förbinder dig att hålla ordning på ditt skåp. Undvik att ha värdefulla saker i skåpet, om de skulle försvinna kommer inte skolan att kunna ersätta dig.

Lås
Du måste själv ta med ett hänglås till skåpet du lånar. Tappar du bort nyckeln till ditt lås kan du låna en
avbitartång av vaktmästaren för att klippa upp låset.

Sabotage
Om ditt skåp skulle saboteras, så berätta genast detta för din mentor.

Inspektioner
Skåpet du lånar tillhör skolan. Det kan hända att de vuxna vill kontrollera att ditt skåp är välskött eller att du inte har föremål där som inte får tas med till skolan. Du behöver alltså veta om att skolans personal har rätt att titta i ditt skåp

Ta inte med några farliga föremål till skolan, till exempel vapen, skott, kniv, fyrverkerier eller cigarettändare. Om vi vuxna på skolan får syn på något sådant tar vi hand om det och vårdnadshavarna eller polisen får hämta det. Även mer oskyldiga föremål som misstänks kunna skada eller förödmjuka någon, som till exempel slangbellor eller vattenpistoler, kommer tas om hand av skolans personal.
Om du är osäker på om ett föremål är farligt eller ej så fråga en vuxen på skolan.

På Pajala Centralskola det är många som vill nyttja fotbollsplanen under rasterna, det finns ett schema för när
vilka klasser eller grupper får spela. Det finns också särskilda regler att följa om man ska vara med och spela
fotboll. Fotbollsschemat och reglerna för fotbollen finns uppsatta i varje klassrum

Nuförtiden är det många som enkelt kan filma eller fotografera med tex mobiltelefonen. Samtidigt är det många som inte vill bli fotograferade på grund av risken att dessa bilder sprids på fel sätt, till exempel på Internet. Det är därför inte tillåtet att filma eller fotografera i skolan om inte en vuxen gett sitt tillstånd (till exempel i samband med ett projekt i undervisningen). Vi försöker som en del i elevernas undervisning medvetandegöra dem om problemen runt den personliga integriteten i vårt moderna, kameraintensiva samhälle. Om du har filmat eller fotograferat någon på skolan som förklarar att de inte vill vara med, så måste du radera materialet. Självklart är det aldrig okej att, i smyg, filma eller fotografera någon, elev eller personal, som inte vill vara med.

Om eleven är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan så lägger vårdnadshavaren in
frånvaron i SchoolSoft senast klockan åtta. Om ni inte skulle ha tillgång till SchoolSoft så kontakta mentor eller klasslärare. Observera att du måste anmäla frånvaro varje dag som eleven inte är i skolan, alltså inte bara första dagen eleven är hemma. Vid ledighet se ledighetsansökan

På skolan strävar vi efter att varje elev ska utvecklas och få ny kunskap. Att använda sig av otillåtna hjälpmedel och fuska hindrar detta varför vi arbetar aktivt för att stoppa all form av fusk. Om en elev fuskar underkänns resultatet. Detta gäller både vid prov och vid andra former av arbeten då till exempel färdiga arbeten kopieras från Internet.

Det är pedagogerna och personalen som leder verksamheten i skolan. Lyssna till vad de har att säga och följ deras uppmaningar oavsett om de är dina egna pedagoger eller annan personal på skolan. Om du tycker att du blivit orättvist eller felaktigt behandlad och inte känner att du kan prata med den det gällde, så prata i första hand med din klasslärare/mentor, annars med rektor, biträdande rektor eller elevrådet

Olycksfall
Alla elever har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och även när eleverna är på PRAO. Vid en eventuell skada kan du hämta en blankett på Pajalas hemsida.

Tänk också på att alltid göra en anmälan till ert försäkringsbolag med tanke på eventuella framtida men, även om ni inte har några ersättningsanspråk för tillfället.

Stöld eller skada på personlig egendom
Skolan har ingen försäkring som täcker stöld eller skada på personlig egendom, så om någon personlig sak blir stulen eller förstörd kan du bara få ersättning från ett eget försäkringsbolag. Skolan har heller ingen möjlighet att ersätta stulna eller förstörda personliga saker. Om dina glasögon går sönder under skoltid har du möjlighet att få ersättning.

Som en del av vår hälsoprofil äter vi inte godis eller dricker läsk under skoltid, undantaget är när pedagogerna speciellt tillåter detta, till exempel på belöningsdagar. Man får inte ta med sig mat eller annan förtäring till skolan, vi har ett café på Pajala Centralskola var eleverna kan handla. Energidrycker är inte tillåtet på våra skolor.
Sockerfritt tuggummi är tillåtet på Pajala Centralskola

På Pajala kommuns hemsida, www.pajala.se, hittar du information om till exempel e-tjänster, läsårsplanering och skolskjuts.

Hissarna på skolorna är till för dem som har svårt att gå i trappor och när vi behöver flytta tunga eller otympliga föremål. Om du har skadat dig och behöver använda hissen kontakta klasslärare /mentor. I dagsläget finns hiss på Pajala Centralskola.

Som en del av undervisningen i ämnet ”Idrott och hälsa” ingår idrottsdagar. Vid dessa tillfällen är det obligatorisk närvaro. Om du har anmäld frånvaro får du som elev inte stanna kvar på skolan

På en del skolor finns kamerabevakning.
För att motverka skadegörelse och andra brott finns bevakningskameror utanför och inne på skolan. Eleverna på skolan ska alltså veta om att de kan filmas och ställas till svars om de begått brott, både inomhus och utomhus.

Det är viktigt att vi har en öppen och tydlig kommunikation mellan elever, vårdnadshavare, skolpersonal och
skolledning. För att vi ska kunna lösa eventuella problem och konflikter uppmanar vi vårdnadshavare och elever att alltid först kontakta den som frågan berör. Om man som vårdnadshavare är missnöjd med hur en lärare, eller annan personal på skolan bemött ens barn eller har andra synpunkter på verksamheten, är det oftast bäst att prata direkt med den vuxne på skolan. Kanske handlar det om ett missförstånd, som man enklast reder ut genom att prata i lugn och ro.

Samma förhållningssätt försöker vi lära eleverna, att inte gå omvägar, utan att prata med
den eller dem det gäller. Om man som vårdnadshavare inte känner att man fått det gensvar man önskat, att man inte lyckats lösa problemen med den vuxne på skolan, är man alltid välkommen att gå vidare och kontakta skolledningen eller andra som berörs.

Vi hoppas också att ni vårdnadshavare hör av er när ni är speciellt nöjda med något – då vet vi att vi ska fortsätta arbeta på det sättet även i fortsättningen.

Vi har tagit starkt fasta på att den svenska skolan, enligt lag, ska vara avgiftsfri och i Pajalas skolor följer vi förstås skollagen och kommunens direktiv. Det innebär att vi inte ordnar skidresor, klassresor eller annat där du som elev eller vårdnadshavare får betala kostnaden. Enligt samma lag framgår också att det får ”förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven”. Enligt Skolverkets praxis så kan det handla om 80 kronor per elev och termin. Ibland samverkar skolan, elever och vårdnadshavare för insamling till studieresor.

Om ditt barn behöver vara ledigt under terminen måste du alltid ansöka om ledighet. Ledighetsansökan gör
vårdnadshavaren på SchoolSoft. Tänk på att ansökan ska göras minst sju dagar innan ledigheten. Om du tar ledigt minskar du din garanterade undervisningstid, du kan alltså inte begära att få ta igen den tiden du missat när du tagit ledigt. Det betyder också att vi är mer restriktiva att ge elever ledigt som riskerar att inte nå målen, eftersom de behöver få så mycket undervisning som möjligt. Observera att vi aldrig beviljar ledigheter under tiden då nationella prov görs. Klassläraren/mentorn får bevilja ledighet upp till tre dagar på ett läsår, om man ansöker om fler dagar så är det rektorn som tar beslut på det.

Hyra av skolans lokaler sker via expeditionen.

Under vissa lov som sommaren, sportlov och påsklov erbjuder vi dig speciellt som går i årskurs 8 - 9 men även andra årskurser att plugga extra med stöd av personal från skolan. Innan lovet får man information om lovskolan.

Anmälan till lovskola gör du på Pajala kommuns hemsida via e-tjänsterna

Lägerskola är en del av skolans verksamhet. Elever som är på lägerskola täcks av skolans försäkring, lägerskolor är även kostnadsfria. Det är viktigt att du som elev och förälder håller er väl informerade, till exempel om vilka regler som gäller för lägerskolan, vilken utrustning som behövs och var man kan nå medföljande personal

När du går på skolan får du låna det läromedel du behöver för din undervisning. Lånade läromedel, till exempel läseböcker, ska återlämnas i gott skick vid läsårets slut.

Vi har en rutin som vi följer vid mobbning: Vad gör vi när någon blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

Du får ha med dig en mobiltelefon till skolan, men de får inte användas under lektionerna. I klassrummen har vi mobilfack där eleven får lämna sin mobil under lektionstid. Skolan tar inte ansvar för mobiltelefoner som
försvinner, precis som för andra värdesaker eleverna har med sig till skolan. Den undervisande pedagogen kan ge tillåtelse att ha mobiltelefonerna påslagna för att användas i undervisningen eller om någon väntar ett viktigt samtal.

Skriftlig rutin – mobilanvändning på Pajala Centralskola och Smedskolan läsår 22/23 Utgår från Skollagen, kap 5
Trygghet och studiero 4 e § /Träder i kraft I:2022-08-01/ Det ska för varje skolenhet finnas skriftliga rutiner för hanteringen av omhändertagande av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning enligt 4 b4 d §§. Rektorn beslutar om sådana rutiner

Ibland har elever med sig saker som stör undervisningen eller på annat sätt bryter mot skolans regler. Om en
elev, trots en uppmaning, inte stoppar undan de här föremålen kan personalen på skolan omhänderta dem. Den omhändertagna saken får eleven tillbaka efter skoldagens slut, i vissa fall kan det vara elevens vårdnadshavare som får hämta den.

På låg och mellanstadiet är vi alltid ute på rasterna, den friska luften behöver man för att orka med skolarbetet.
Om något händer på rasten, om du behöver hjälp av en vuxen, finns det alltid flera rastvakter ute (med gula
västar) som du kan söka upp.

Om du av någon anledning kommer för sent, knacka tyst på dörren och smyg in så att du inte stör
undervisningen. Ibland händer det saker som gör att man kommer för sent. Respektera din lärares och dina
kamraters behov av arbetsro genom att inte störa lektionen om du kommer sent.

En elev som förstör något, klottrar eller på annat sätt smutsar ner på skolan får själv vara med och återställa det som gått sönder eller göra rent efter sig. Om en elev medvetet förstör något får vårdnadshavare betala skolan för vad det kostar att ersätta det trasiga

Tillgång till speciallärare eller specialpedagog finns på kommunens alla skolor. Antingen arbetar de fysiskt på
enheten eller så ingår de i skolans elevhälsoteam.
Speciallärarna och specialpedagogerna arbetar med handledning, kartläggningar, utredningar och olika former av särskilt stöd till elever. Om du vill träffa speciallärare eller specialpedagog, så kan du knacka på (på de större enheterna har de egna kontor och ett gemensamt kontor finns i Centrala elevhälsoteamets lokaler på Pajala Centralskola), boka en tid eller också ringa eller skicka e-post.

Tillgång till skolkurator finns på kommunens alla skolor. Skolkuratorn kan ge stöd om du har det jobbigt i skolan med kompisar eller där hemma. Du som är vårdnadshavare kan också kontakta skolkuratorn om du behöver ha stöd eller råd i hur du kan hjälpa dina barn att fungera och trivas i skolan.
Om du vill träffa skolkurator så kan du knacka på (skolkurator har kontor på Gårdbyskolan och i Centrala
elevhälsoteamets lokaler på Pajala Centralskola), boka en tid eller också ringa eller skicka e-post.

Tillgång till skolsköterska finns på kommunens alla skolor (kontoret är i Centrala elevhälsoteamets lokaler på
Pajala Centralskola). Skolsköterskan är till för alla elever och hjälper till med allt som har med kropp och hälsa att göra. Om du vill träffa skolsköterskan så bokar du en tid, men du kan också skicka e-post.

Tillgång till studie- och yrkesvägledare finns på kommunens alla skolor. Här kan du få hjälp med dina studie- och yrkesval. Även du som är vårdnadshavare är välkommen med dina frågor. Om du vill träffa Studie- och
yrkesvägledaren, så kan du knacka på (kontoret finns i Centrala elevhälsoteamets lokaler på Pajala Centralskola), boka en tid eller också ringa eller skicka e-post.

Efter sista lektionen på dagen sätter vi upp alla stolar på bänkarna så att våra lokalvårdare kan sopa golven. Den som medvetet smutsar ner får förstås göra rent efter sig. Efter varje lektion plockar vi i ordning i klassrummet.

För att kunna nå sina mål och prestera goda resultat, har alla elever rätt till studiero. Elever som medvetet stör lektionerna och därmed inte visar respekt för pedagoger eller kamrater kan få lämna lektionssalen. Om något sådant sker, kontaktar den undervisande läraren alltid vårdnadshavarna efter lektionstillfället och berättar vad som hänt. På skolan använder vi ibland andra utrymmen än lektionssalarna i undervisningen och därför vill vi att du är lugn och tyst när du är inomhus, så att du inte stör undervisningen. När du är på utflykter, till exempel på friluftsdagar, idrottsturneringar eller studiebesök, är det särskilt viktigt att du följer de vuxnas instruktioner, för din egen och för klassens säkerhet. Uppför sig elever illa vid ett sådant tillfälle kontaktas vårdnadshavarna och de får hämta hem eleven

Ett återkommande inslag i den pedagogiska verksamheten är utflykter. Vid de tillfällen när du är på utflykt måste du vara uppmärksam på vad de vuxna säger och följa deras uppmaningar. Då det ibland kan vara stora grupper som är ute på utflykt tillsammans är det viktigt att alla tar eget ansvar. Detta genom att till exempel gå/cykla på rätt sida av vägen, använda hjälm när du cyklar eller åker slalom samt inte utsätta dig för fara nära vatten etc. Vi är mycket måna om säkerheten för alla elever på skolan. Om en elev inte uppför sig väl under utflykter kommer vi kontakta vårdnadshavarna och eventuellt får den eleven inte följa med på kommande utflykter eller hämtas av vårdnadshavaren.

En gång varje termin bjuder din mentor/klasslärare in dig och dina vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet på hösten får du skriftlig information om hur pedagogerna tycker att det går för dig i alla olika ämnen och på mötet hjälps ni åt att skriva en Individuell Utvecklingsplan, en IUP. En IUP är en planering framåt där eleven, vårdnadshavarna och pedagogen tillsammans sätter upp mål för elevens lärande på kort och på långsikt.

Vårdnadshavarna till elever får regelbunden information från klasslärarna via veckobrev och från sina fritidshem i månadsbrev. Vi försöker att skicka ut informationen i slutet av veckan så att man hemma kan få en överblick av den kommande veckan redan till helgen. De är vårdnadshavarens ansvar att uppdatera telefonnummer och e-postadress i SchoolSoft. Det är viktigt att de är aktuella om vi behöver kontakta er men även frånvaron meddelas på den epost-adressen. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare att alltid läsa veckobreven och på så sätt hålla sig väl informerade om vad som händer i skolan. Ofta skickar pedagogerna med tips och råd om hur man som vårdnadshavare kan hjälpa eleverna med skolarbetet. Veckobrevet är alltså ett sätt att hjälpa eleverna att lyckas bättre i sina studier

På Pajala Centralskola finns ett vilrum där du kan ta igen dig en stund om du känner dig sjuk. Dörren är låst, så om du vill komma in där, be din mentor, din klasslärare eller undervisande lärare om hjälp. Om någon är sjuk har de förstås företräde till vilrummet

Alla har rätt att känna sig helt trygga på skolan och därför accepteras inte någon typ av våld. Det inte lätt att veta om bråk och stök är på lek eller allvar. Det bråk som du och din kompis tycker är på skoj, kan av andra uppfattas som något mycket hotfullt och otrevligt. Det är alltså inte tillåtet med knuffar, slag eller brottningsmatcher, även om de inblandade inte är arga på varandra. När vi vuxna på skolan uppfattar att det rör sig om allvarliga slagsmål bland äldre barn på skolan, är vår grundinställning att vi polisanmäler händelsen, oavsett om de inblandade vill det eller inte. Vi inte är skyldiga att göra det, men vi överväger ändå att göra det av flera skäl: Vår utgångspunkt är att det som är ett brott utanför skolan även ska behandlas som ett brott om det sker under skoldagen. Elever som är på väg in i ett negativt, kanske kriminellt beteende, behöver tidigt och tydligt få signaler om att det de har gjort inte är acceptabelt. Genom att polisanmäla och tydligt informera elever och vårdnadshavare om att vi gör detta, hoppas vi kunna förebygga brott. Vi tror att färre elever kommer att begå brott om de vet vilka konsekvenserna blir.

När vi gör en polisanmälan överlåter vi till polisen och socialtjänsten att utreda det som hänt. Vi i skolan
försöker ge en så klar bild av det som skett som möjligt, men en djupare utredning överlåter vi till andra
myndigheter. Ofta arbetar vi parallellt med polisen och socialtjänsten i skolan för att på bästa sätt, tillsammans, 14 med de inblandades vårdnadshavare, stödja elever att lösa konflikter och vända negativa beteenden. Vi polisanmäler inte yngre elever, de som ännu inte börjat i femman. Enligt lagen om hets mot folkgrupp (SFS 1962:700, 2 avd., 16 kap., 8 §) accepterar vi inte märken eller symboler med rasistisk ton, eller som på andra sätt kan upplevas som kränkande.

Skolan har ingen möjlighet att ersätta stulna eller förstörda personliga saker. Av den anledningen uppmanar vi alla elever att lämna värdesaker eller dyra kläder hemma och att ha god uppsikt över de saker som man har med sig. Var speciellt försiktig på idrotten, lämna aldrig saker du är rädd om i omklädningsrummen, eftersom de inte är låsta under lektionerna.

En bra kontakt mellan vårdnadshavarna och skolan är viktig för att eleven ska nå goda resultat.
En gång varje termin ordnas ett utvecklingssamtal för eleven och vårdnadshavare och då bör samtliga
vårdnadshavare delta. När något angeläget behöver tas upp som inte kan vänta tills utvecklingssamtalet,
kontaktar mentorn eller en undervisande lärare vårdnadshavarna
Som vårdnadshavare är du förstås alltid välkommen att kontakta mentorn eller de undervisande lärarna

När man kommer in i skolan vill vi att man ska känna att man är inomhus. Precis som man inte har ytterkläder på sig hemma, vill vi inte att man har det på skolan. Detta eftersom man då är mer försiktig med miljön och inte smutsar ner lika mycket.
Häng ytterkläderna på krokarna utanför klassrummet eller i ditt skåp, lämna ytterskorna på de avsedda hyllorna.