För partier

Här kommer information till er partier som ställer upp i valet.

Valnämnden har tagit beslut om att

  • De valsedlar som Valmyndigheten skickar till valnämnden ska administreras och placeras ut av valnämnden/valadministrationen.
  • De partier som vill ha sina valsedlar utplacerade i röstningslokalerna ska ha inlämnat sina valsedlar till valnämnden senast 21 maj till Pajala kommun med adress medborgarvägen 4.
  • Valnämnden ansvara för distribution av valsedlar till röstmottagningsställena fram till 21 maj. De partier som kommer efter 21 maj får ansvara själva för distributionen av sina valsedlar.
  • Valnämnden/valadministrationen ansvarar för att lägga ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats i aktuell röstnings- och vallokal samt se till så valsedlarna är ordnade och påfyllda.
  • Valnämnden/valadministrationen meddelar respektive parti om påfyllning av valsedlar behövs i respektive lokaler. 

Röstningslokaler och Vallokaler och dess öppettider finns under fliken Information om röstning - var kan jag rösta.

Antal röstberättigade i varje distrikt finns i dokumentet längre ner.