Skolskjuts

Elev i förskoleklass och grundskolan åk 1-9 som bor längre än 2 km från skolan har rätt till fri skolskjuts. Det finns omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts även om man har en kortare skolväg.

I länklistan nedan kan du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Skolskjutsreglementet. Där hittar du också blankett för ansökan om skolskjuts.