Kunskapsprov

Om du ansöker om ett tillstånd för servering eller för provsmakning av alkoholdrycker ska du genomföra ett kunskapsprov. Det står inskrivet i alkohollagen från 1 januari 2011, 8 kap 12 §.

Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsomyndigheten ansvarar över provet.    

Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering, omfattar fyra delmoment. Det är alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Prov som avser ansökan om tillstånd för:

  • stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap ska bestå av 60 frågor.
  • tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap ska bestå av 44 frågor.
  • tillfällig servering till slutna sällskap ska bestå av 28 frågor.

Pausservering och provsmakning av alkoholdrycker omfattar tre delmoment och består av 28 frågor.

Resultat redovisas uppdelat per område och för att provet ska vara godkänt krävs minst 75 % rätt resultat inom varje område. 

Vem ska göra provet?
I ett bolag måste minst en person eller motsvarande 50 % av styrelseledamöter/bolagsmän uppvisa godkänt provresultat.

I en förening ska minst 50 % av styrelsen uppvisa godkänt resultat.

Om bolagsmannen/styrelseledamoten som vid ansökan erhållit godkänt kunskapsprov lämnar bolaget/styrelsen ska bolaget snarast genom intyg visa kunskap i alkohollagen hos annan bolagsman/styrelseledamot.

Vid provtillfället gäller följande:
Provet är personligt och du ska kunna uppvisa giltigt legitimation.  

Hjälpmedel är inte tillåtna under skrivtillfället, du få inte skriva av eller fotografera provet. 

Provet görs digitalt hos kommunen och man har höst 90 minuter på sig att svara på frågorna i formuläret.

Vid särskilda skäl har man möjlighet att göra provet muntligen, till exempel med en tolk. Tiden för det muntliga provet är höst 120 minuter. 

Undantag
Kommunen kan ge dispens om någon som redan har serveringstillstånd söker ytterligare tillstånd i samma eller annan kommun och det inte finns skäl att ifrågasätta den sökandes kunskaper. Kontroll görs med aktuell kommun angående eventuella anmärkningar enligt alkohollagen.

Kommun får även göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser enstaka tillfälle till exempel första gången en förening ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. När samma förening ansöker för andra gången måste de göra kunskapsprovet för att kunna beviljas ett nytt serveringstillstånd.

Vad kostar det att göra provet?
Avgiften för provet är 1 500 kr per person och ansökan, avgiften inkluderar två omprov vid behov. Avgiften ska betalas i förskott till bankgiro: 758-5151. Kopia på inbetald avgift skickas eller kan lämnas till alkoholhandläggaren vid provtillfället.

En avgift på 500 kr debiteras om den som bokat en tid för prov uteblir utan avanmälan, om man kommer för sent eller saknar giltig legitimation.

Vad händer efter provet?
Efter genomfört prov får du besked om du blivit godkänd eller inte. Är du godkänd kommer du att få ett intyg utskriver på plats, om du inte blivit godkänd får du information om ditt resultat och en ny tid för omprov bokas in.

I länkar nere till höger hittar du vägledning inför kunskapsprovet. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: