Övriga detaljplaner

Här finns gällande detaljplaner för de områden som inte omfattas av orterna Pajala, Junosuando, Korpilombolo, Tärendö eller gruvområdet i Kaunisvaara. I Kartportalen kan du se vilken detaljplan som gäller för respektive område. Ett urval av planerna finns tillgängliga för nedladdning här. Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.

Vi arbetar löpande med att digitalisera plandokumenten och uppdatera hemsidan. Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.