Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Servicemätning 2024

Från 18 mars till 17 maj deltar Pajala kommun i en servicemätning som görs av SKR

Mätningen innebär att du kan få en enkät skickad till dig på sms eller e-post, efter att ha varit i kontakt med kommunen på telefon eller mejl. Avsändare i meddelandet är Pajala kommun.

Vi är tacksamma om du svarar på frågorna i enkäten – dina svar hjälper oss att fortsätta utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. Dina svar är anonyma.

Om servicemätning

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.