Barn på trehjulig cykel som färdas på en mindre villagata
Photo by Vladislav Vasnetsov from Pexels

Hastighetsdämpande åtgärder

Blomlådor som farthinder kan vara ett alternativ för att sänka hastigheten och förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata.

Om du är intresserad av att ansvara för blomlådor på gatan där du bor, kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för detta.

Frågor och svar

Nej, sökanden ansvarar för att byggnation samt skötsel av lådor samt planteringar. Sektor teknik och service tillhandahåller reflexer.