Barn som skrattar. Utomhus höstklädda.
Foto: Sven Svensson

Familj, barn & ungdom

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.

Vårdnadshavare är dock alltid de som har huvudansvaret för barnens/ungdomarnas trygghet, omvårdnad och fostran. Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till vårdnadshavare i deras uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Vi arbetar i första hand med frivillighet i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavarna utifrån Socialtjänstlagen. Vi ansvarar även för att utreda behov av insatser som kan ges utan samtycke från barnet/ungdomen och vårdnadshavare, genom  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).