Meänkielelä

Äänestä etukätheen

Ko on vaalit sie voit etukätheisäänestää sinun omassa kunnassa elikkä missä vain kunnassa koko maassa vaalipäihvään asti.

Vaalipaikkoja etukätheisäänestyksheen on joka kunnassa.

 

Etukätheisäänestys aukeaa 22 toukokuuta 2024

Jokhainen kunta päättää itte omat etukätheisäänestyspaikat.

Vaaliviranomanen toimittaa kartat ja osotheet joka vaalilukaliin ja etukätheisäänestyspaikkoihin.

 

Mitä tarttee etukätheisäänestämisheen?

Ota mukhaan id-kortti ja äänestyskortti.

. Jos sulla ei ole id-korttia voi muu henkilö toistaa sinun identiteetin. Henkilön joka toistaa sinun identiteetin häätyy näyttää oma id-kortti.

. Jos sulla ei ole äänestyskorttia voit tilata uuen.

 

Äänestä asiamienen kautta

Ette äänestää asiamiehen kautta merkittee ette joku muu ko sie itte ottaa matkhaan äänen sinun vaalipaikale elikkä paikale jossako oon etukätheisäänestys.

Kuka voi äänestää asiamiehen kautta?

Voit äänestää asiamiehen kautta näitten syitten takia:

  • Sairaus
  • Vanhuus
  • Toimintarajoite
  • Olet piätettynä tai vankilassa
  • Jos asut tai oleskelet maalaispostinkantoliniala saatat äänestää postinkantajan kautta.

 

Mitä tarttee ette saataa äänestää asiamiehen kautta?

 

Ette saatat äänestää tarttet asiamiehen, toistajan ja tarvittavan materiaalin. Materiaalin tillaat oman kunnan vaalivirastosta.

 

Äänestä kulkevan äänenvasthaanottajan kautta

Kulkeva ääntenvasthaanotto tarkotta sitä ette ääntenvasthaanottaja tullee kotia sinun tykö tai muuale missä olet ottahmaan vasthaan sinun äänen.

Jos et voi tulla äänestyspaikale etkä tunne kethään, joka saattas olla sulle asiamies, voipii kunta järjestää kulkevan vaaliavustajan sinua varten. Vaaliavustajan saat ko otat yhteytä kunnan vaaliviranomhaisheen.

Tämä on sulle joka et voi tulla äänestyspaikale näitten syitten takia:

  • Sairaus
  • Vanhuus
  • Toimintarajotteisuus

Sinun ääni otethaan matkhaan ja tomitethan vaalipaikale elikkä paikale jossako oon etukätheisäänestys samala laila ko olisit etukätheisäänestäny äänestyspaikala.

 

Äänestä omassa vaalilukalissa vaalipäivänä

Vaalipäivänä 9. kesäkuuta voit äänestää omassa vaalilukalissa tai kaikissa etukätheisäänestyspaikoissa.

 

Vaalilukalit ja aukioloajat

Sinun äänestyskortista näet missä vaalilukalissa saatat äänestää ja niitten aukioloajat.

 

Ota matkhaan Id-kortti

 

Id-kortti häätyy olla matkassa ette voit äänestää vaalilukalissa vaalipäivänä. Id-kortti häätyy olla voimassa mutta joskus saatethaan hyväksyä vanhaksi menny id-korttiki. Äänenvasthaanottaja päättää mikkä id-kortit hyväksythän.

 

Jos sulla ei ole id-korttia voi joku muu ihminen vahvistaa sinun henkilöllisyyen, tämän henkilön häätyy saattaa näyttää oman id-kortin.

 

Äänestyskortti ei ole pakollinen ko äänestät omassa vaalilukalissa mutta siittä on hyvä tarkastaa ette äänestät oikeassa paikassa.

 

Jos et voi äänestää vaalilukaalissa

 

Voit äänestää etukätheisäänestyspaikoissa jokka on auki vaalipäivänä 9 kesäkuuta.