Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens funktion kan sammanfattas som ett beredande organ till kommunfullmäktige men som har ansvaret över ledning och styrning av verksamhet och ekonomisk styrning.

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och består av elva ordinarie ledamöter och femton ersättare. 

Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat:

  • Att bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • Utföra uppgifter som kommunfullmäktige har överlämnat till styrelsen
  • Se till den ekonomiska förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämndernas verksamhet

Ledamöter i Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter
Ulrica Hammarström (S) ordförande
Peter Ericsson (KD) vice ordförande
Ellinor Tandlund (S)
Anders Lehtipalo Nilsson (S)
Anita Sköld (M)
Linda Jonsson (V)
Bengt-Ola Mörtlund (V) 
Johny Lantto (FrS)
Ann-Mari Mäki Larsson (FrS)
Malin Nygren (C) 
Lennart Ojanlatva (SJV)

Ersättare
Birgitta Haurula (S)
Kjell Nordmark (S)
Jenny Eriksson (S)
Kjell-Åke Nedlund (S)
Eva Esberg (KD)
Håkan Kero (KD)
Stig Töyrä (KD)

Jan Larsson (FrS)
Bengt Niska (FrS)
Berit Öström (FrS)
Pirkko Heikkilä (V)
Hillevi Rantatalo (V)
Marika Solgevik Svala (V)
Björn Sohlberg (M)
Anne Stridsman (SJV)