""

Kulturbidrag

Pajala kommun vill främja aktiva föreningar och strävar efter att fördela de tillgängliga resurserna så att ett brett kulturutbud i hela kommunen gynnas.

Bidragsformer inom kulturområdet

Här avses bidrag till föreningar/enskilda personer för tillfälliga och unika kulturyttringar. Bidrag kan sökas i förväg närsomhelst under året.

Bidraget betalas enligt särskild överenskommelse. Bidraget omprövas vart femte år

För att möjliggöra ett varierat kulturutbud för barn och ungdomar avsätts årligen en fastställd summa till samordning av kulturinköp.

Bidrag beviljas till föreningar utanför Pajala centralort för att täcka del av driftskostnad för samlingslokaler. Kommunen tillhandahåller ansökningsblankett där driftkostnader skall redovisas som underlag för bedömning av bidragets storlek. Ansökan skall vara allmänna utskottet tillhanda senast 30/4 varje år.

Bidrag kan utgå till förening som anordnar konstarrangemang. Ansökan sker löpande innan arrangemanget genomförs.

Bidrag beviljas till studieorganisationer som har stadigvarande verksamhet i Pajala kommun, utifrån redovisad statistik till Folkbildningsrådet. Bidraget baseras på grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.