Älv med 2 båtar i solnedgången

Missbruk och beroende

Lider du eller någon anhörig av missbruk eller beroendeproblematik, det finns olika hjälpinsatser att få.

Insatsen kan vara exempelvis: samtalskontakter, öppenvårdsbehandling samt uppföljning, vård i behandlingshem samt uppföljning m.fl. Samtliga bedömningar görs i huvudsak i samverkan med den enskilde.
De lagar som främst reglerar socialtjänstens uppdrag är Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).