Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Undantag för mindre sjöar och vattendrag samt vid kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har tagit beslut om att strandskyddet upphävt vid små sjöar och vattendrag som inte finns redovisade på Norrbottenskartan i skala 1:500 000 (lantmäteriets karta 505).

Den 20 december 2014 fattade Länsstyrelsen ett beslut som berör kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område. Det nya beslutet innebär att det är tillåtet att utan dispens från strandskyddet utföra kompletteringsåtgärder (till exempel uppföra en komplementbyggnad) om dessa utförs inom 15 meter från en befintlig huvudbyggnad, och inte närmare strandlinjen än 25 meter. Om det sedan ett tidigare beslut om strandskyddsdispens finns en beslutad tomtplatsavgränsning runt huvudbyggnaden gäller att kompletteringsåtgärder får utföras utan dispens om de utförs inom den beslutade tomtplatsavgränsningen och inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 meter.  

Det är alltså inte tillåtet att utan dispens utföra kompletteringsåtgärder var som helst inom en beslutad tomtplatsavgränsning. Det är inte heller tillåtet att utan dispens utföra kompletteringsåtgärder utanför en befintlig tomtplatsavgränsning, även om åtgärder skulle utföras inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 meter.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren