Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bil som kör på vinterväg med snöslask och nederbörd

Gator och vägar

Sektor teknik och service ansvarar för gator och parker i Pajala kommun. I uppdraget från kommunen ingår allt från snöröjning och halkbekämpning till skötsel av lekparker, gräsklippning, gång- och cykelvägar, rastplatser, vägunderhåll och belysning. 

Pajala kommun ska erbjuda en ren, trevlig och välkomnande miljö att vistas i. Verksamheten pågår 365 dagar om året och vi fokuserar på olika saker beroende på väderlek och årstid.