Uppsökande verksamhet

Pajala Kommun har i November 2021 dragit i gång uppsökande/förebyggande hembesök. Målgruppen är personer som är 80 år och uppåt som saknar insatser eller endast har insats i form av trygghetslarm. Uppsökaren Sara Fors, skickar ut brev till Seniorerna och tar sedan kontakt för att kolla intresset och bokar in hembesök. Vid hembesöket samtalar vi om hur livet ser ut idag och hur man ser på framtiden. Vilka önskemål har de äldre idag? Hur ser behoven ut? Sara delar även ut Information från Pajala Kommun. För frågor eller mer information kontakta: