""
Foto: Lotta Nyberg

Bostadslyftet

För att klara kompetensförsörjningen och kunna ta emot nya kommuninvånare är det viktigt att det byggs bostäder runt om i kommunen. I ett första skede för att få igång bostadsbyggandet har Pajala kommun kartlagt byggklar mark i attraktiva lägen.

Nyfiken på att veta mer

Vill du veta mer om möjligheterna att bygga bostäder i Pajala? Då är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Holmström, utvecklingschef i Pajala kommun. 

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
""
Foto: Lotta Nyberg
""

Fastighetsförvaltning 

Pajalabostäder AB erbjuder fastighetsförvaltning till privata och offentliga fastighetsägare som vill etablera sig inom kommunen.

Pajalabostäder AB är ett fastighetsbolag med drygt 540 egna lägenheter i kommunen och har en bra drift och förvaltnings organisation.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta Leif Gräsvik, VD Pajalabostäder AB.

VD Pajalabostäder AB

Leif Gräsvik

E-post:

FAQ Bostadslyftet

Ett samverkansprojekt mellan Pajala kommun och Kaunis Iron AB för att få igång bostadsbyggandet i kommunen. Detta görs genom att gemensamt kommunicera byggbar mark i centralorten och behovet av bostäder, samt genom att tillsammans delta på branschevent och bjuda in aktuella entreprenörer till Pajala.

80 nya lägenheter på fyra tomter, ytterligare åtta radhus och cirka 40 fristående villor.

Pajala kommun har kartlagt fyra områden som är detaljplanerade för bostäder och färdiga för att man omgående ska kunna börja bygga på de. Samtliga områden ligger i Pajala centralort med närhet till både kommersiell och samhällsservice.

Områdena är Slåtterbacken, Tallbacken, Korgparken och Tranen.

Därför de är färdiga att börja bygga på direkt och vi vill möjliggöra för en så snabb process till färdiga bostäder som möjligt.

Pajala kommun visar årligen på positiv inflyttning, under 2023 var inflyttningsnettot +13 personer.   Det är relativt jämnt fördelat mellan antalet män och kvinnor som flyttar in i kommunen. Under 2023 var majoriteten av inflyttarna mellan 20-34 år. Genom kommunens inflyttarservice ser man ett fortsatt stort intresse att flytta till kommunen.

Utifrån det behov av arbetskraft som finns bland arbetsgivare i kommunen saknas det idag 250 personer i kommunen. En orsak till att det är svårt för arbetsgivare att rekrytera personal är brist på bostäder.

Pajala kommuns rekryteringsbehov väntas öka framöver då bland annat Pajala kommun står inför ett ökat rekryteringsbehov i samband med stora pensionsavgångar.

Kaunis Iron ser ut att behöva minst ett 50-tal nya medarbetare den dag det nya dagbrottet i Sahavaara ska tas i drift.

Idag är kötiden för en lägenhet hos Pajalabostäder minst 1 år.

Senast Pajalabostäder AB byggde lägenheter var på Doktorsronden i Pajala 2013.

Under 2023 köpte Pajalabostäder Gamla skolan med tillhörande byggbar tomt, där finns möjlighet att bygga 6-8 lägenheter. I februari 2024 köpte Pajalabostäder AB en tomt i centrala Pajala där de planerar att bygga nya lägenheter. Ambitionen är att kunna erbjuda marknaden ca 20 nya lägenheter 2025 - 2026.

Pajala kommun och Kaunis Iron samverkar genom att tillsammans kommunicera de förutsättningar som finns för att bygga bostäder i Pajala. Kaunis Irons underliggande behov av bostäder till sina anställda kan ses som en garant för att nya bostäder behövs. Pajala kommun och Kaunis Iron kommer tillsammans delta på branschevent samt bjuda in aktuella entreprenörer till Pajala för att titta närmre på de förutsättningar som finns.

Behovet av bostäder är stort i hela kommunen. Pajalabostäder AB har renoverat en lägenhet på brandstationen i Junosuando som kommer erbjudas till marknaden i mars 2024. Under 2024 arbetar även Pajalabostäder AB intensivt med att se över befintligt bestånd i hela kommunen och vilka möjligheter som finns för att bygga fler lägenheter.