Valnämnden

Inom kommunal politisk verksamhet är valnämnden tillsammans med kommunstyrelsen och överförmynderiet de enda obligatoriska nämnderna.

Nämnden handhar alla uppgifter kring, och organiserar genomförandet av, de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt valet till Europaparlamentet.

Ledamöter i valnämnden 

Ordinarie ledamöter
Roger Uusitalo (C), ordförande
Stig Töyrä (KD), vice ordförande
Jenny Eriksson (S)
Camilla Fredriksson (M)
Mats Bodmark (SJV)
Lena Jatko (FrS)
Monica Holmström (FrS)
Barbro Nygård (V)
Ginna Tiensuu (V)

Ersättare
Eivor Röjlind (S)
Anders Lehtipalo Nilsson (S)
Alice Videkull (SJV)
Solveig Lindfors Lehmivaara (KD)
Anita Sköld (M)
Mikael Kemi (V)
Pirkko Heikkilä (V)
Anne Niska (FrS)
Malin Nygren (C)